کامپیوترهای تک برد (sbcs)، کامپیوتر روی ماژول (com)

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
20-101-0536

20-101-0536

Digi

INTERFACE INTELL OPERATOR OP7210

در انبار: ۲۷۲

$440.00200

20-101-1095

20-101-1095

Digi

BL2600 XD 16MB NAND 10/100

در انبار: ۳۲۶

$368.00000

CC-SBP-WMX-JN7A

CC-SBP-WMX-JN7A

Digi

CONNECTCORE 6UL SBC PRO 1G-1G-W

در انبار: ۳۷۴

$294.00000

20-101-0575

20-101-0575

Digi

COMPUTER SGL-BRD BL2500 29.4MHZ

در انبار: ۴۸۸

$225.00200

20-101-0461

20-101-0461

Digi

COMPUTER SGL-BOARD FULL BL2100

در انبار: ۲۹۷

$404.00000

20-101-0537

20-101-0537

Digi

INTERFACE OP7200 W/TCHSCRN&512K

در انبار: ۲۴۱

$538.00000

20-101-0357

20-101-0357

Digi

COMPUTER SINGLE-BOARD BL1810

در انبار: ۱٬۶۸۶

$83.00000

20-101-0456

20-101-0456

Digi

COMPUTER SINGLE-BOARD BL2020

در انبار: ۴۴۱

$249.00000

20-101-0538

20-101-0538

Digi

INTERFACE OP7210 WITH 512K/512K

در انبار: ۲۴۷

$484.00000

20-101-0602

20-101-0602

Digi

COMPUTER SGL-BRD BL2500 44.2MHZ

در انبار: ۳۸۷

$284.00000

20-101-0599

20-101-0599

Digi

COMPUTER SGL-BD BL2500 FLSH/SRAM

در انبار: ۴۴۱

$249.00000

20-101-1220

20-101-1220

Digi

COMPUTER SINGLE-BOARD BL4S200

در انبار: ۳۷۲

$322.00000

20-101-0463

20-101-0463

Digi

COMPUTER SINGLE-BOARD BL2120

در انبار: ۳۳۷

$356.00000

20-101-0525

20-101-0525

Digi

COMPUTER SINGLE-BOARD LP3500 FOX

در انبار: ۴۶۴

$237.00000

20-101-0430

20-101-0430

Digi

COMPUTER SGL-BOARD FULL BL2000

در انبار: ۳۷۱

$296.00000

20-101-1258

20-101-1258

Digi

COMPUTER SINGLE-BOARD BL4S160

در انبار: ۶۶۶

$165.00000

20-101-0526

20-101-0526

Digi

COMPUTER SNGLBD LP3510 FOX7.4MHZ

در انبار: ۶۱۷

$178.00000

CC-SB-WMX-L87C

CC-SB-WMX-L87C

Digi

CONNECTCORE WI-I.MX6DUAL

در انبار: ۳۴۰

$352.00000

20-101-1256

20-101-1256

Digi

COMPUTER SINGLE-BOARD BL4S110

در انبار: ۷۱۸

$153.00000

20-101-0535

20-101-0535

Digi

INTERFACE INTELL OPERATOR OP7200

در انبار: ۲۴۲

$494.00000

Top