سرورهای دستگاه سریال

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
70002046

70002046

Digi

ETHERNET TO SERIAL RS-232

در انبار: ۲۴۶

$528.00000

70002413

70002413

Digi

ETHERNET TO SER RS-232/422/485

در انبار: ۳۷

$2949.01000

DC-WS-1-INT

DC-WS-1-INT

Digi

ETHERNET TO SERIAL RS-232

در انبار: ۲۳۲

$559.00200

70002411

70002411

Digi

ETHERNET TO SERIAL RS-232

در انبار: ۴۴

$2499.01000

AW24-G300

AW24-G300

Digi

24X USB 3.1 OVER ETHERNET

در انبار: ۴۵

$2428.00000

AW-USB-2

AW-USB-2

Digi

ETHERNET TO USB USB 2.0

در انبار: ۳۷۰

$324.00000

DC-WS-8-INT

DC-WS-8-INT

Digi

ETHERNET TO SERIAL RS-232

در انبار: ۱۰۱

$1079.00600

70001611

70001611

Digi

ETHERNET TO SER RS-232/422/485

در انبار: ۶۷

$1629.01000

70002043

70002043

Digi

ETHERNET TO SERIAL RS-232

در انبار: ۲۶۱

$459.00000

70001807

70001807

Digi

ETHERNET TO SER RS-232/422/485

در انبار: ۲۰۳

$639.00000

70002045

70002045

Digi

ETHERNET TO SERIAL RS-232

در انبار: ۲۱۸

$595.00000

70001692

70001692

Digi

ETHERNET TO SER RS-232/422/485

در انبار: ۴۳

$2549.00750

70002329

70002329

Digi

ETHERNET TO SER RS-232/422/485

در انبار: ۸۰

$1359.00000

DC-ES-8SB-EU

DC-ES-8SB-EU

Digi

ETHERNET TO SERIAL RS-232

در انبار: ۵۹

$1849.00400

70002326

70002326

Digi

ETHERNET TO SER RS-232/422/485

در انبار: ۱۸۳

$765.00000

AW02-G300

AW02-G300

Digi

2X USB 3.1 OVER ETHERNET 10/100

در انبار: ۳۶۷

$299.00000

AW08-G300

AW08-G300

Digi

8X USB 3.1 OVER ETHERNET

در انبار: ۹۸

$1119.00000

70001919

70001919

Digi

ETHERNET TO SER RS-232/422/485

در انبار: ۱۶۲

$859.00000

70001992

70001992

Digi

ETHERNET TO SER RS-232/422/485

در انبار: ۲۰۳

$639.00000

70001806

70001806

Digi

DEVICE SERVER STD/SECURE SER

در انبار: ۲۵۵

$509.00000

Top