آداپتورها، مبدل ها

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
301-1002-98

301-1002-98

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT

در انبار: ۱۷۶

$795.00000

301-1001-31

301-1001-31

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT

در انبار: ۷۱۸

$153.00000

301-1016-01

301-1016-01

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT

در انبار: ۳۴۳

$349.00000

EP-USB-8

EP-USB-8

Digi

8 PORT RS232 DB-9/USB CONVERTER

در انبار: ۲۴۷

$525.00000

301-1003-10

301-1003-10

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT

در انبار: ۷۵۸

$145.00000

EP-USB-8-D25

EP-USB-8-D25

Digi

8 PRT RS232 DB-25-USB CONVERTER

در انبار: ۲۴۷

$525.00000

301-1001-15

301-1001-15

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT

در انبار: ۱٬۵۷۸

$95.00000

EP-USB-4

EP-USB-4

Digi

4 PRT DB-9 RS232-USB CONVERTER

در انبار: ۳۴۳

$349.00000

301-1001-11

301-1001-11

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT

در انبار: ۱٬۵۱۵

$99.00000

EP-USB-216

EP-USB-216

Digi

2-USB 16 PRT DB-9 RMOUNTABLE USB

در انبار: ۱۶۰

$875.00000

301-1000-95

301-1000-95

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT

در انبار: ۱۸۶

$697.00000

DC-SP-01-S

DC-SP-01-S

Digi

ADAPTER SP STANDARD MODEL

در انبار: ۵۳۶

$205.00000

EP-USB-4S

EP-USB-4S

Digi

4PRT SOFTWARE SELECT DB-9 TO USB

در انبار: ۲۷۵

$436.00000

EP-USB-8S

EP-USB-8S

Digi

8 PORT RS-232/422/485 DB-9/USB

در انبار: ۱۷۶

$795.00000

EP-USB-4-D25

EP-USB-4-D25

Digi

4 PRT DB-25 RS232-USB CONVERTER

در انبار: ۳۴۳

$349.00000

301-2016-16

301-2016-16

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 20-PORT

در انبار: ۷٬۵۷۰

$0.00000

301-2000-10

301-2000-10

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 20-PORT

در انبار: ۷٬۵۷۳

$0.00000

301-1000-92

301-1000-92

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT

در انبار: ۷٬۵۷۴

$0.00000

301-1000-02

301-1000-02

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT

در انبار: ۷٬۵۷۸

$0.00000

301-1002-08

301-1002-08

Digi

SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT

در انبار: ۷٬۵۸۱

$0.00000

Top