کیت های ارزیابی و توسعه rf، بردها

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
XKB2-AT-WWG

XKB2-AT-WWG

Digi

KIT ARDUINO CODING PLATFORM

در انبار: ۱٬۵۱۵

$99.00000

XK-WDM

XK-WDM

Digi

DIGI XBEE S2C DIGIMESH DEVELOPME

در انبار: ۱٬۵۷۳

$89.00000

XK9X-DMS-0

XK9X-DMS-0

Digi

XBEE SX 900MHZ RF MODULE DEV KIT

در انبار: ۵۵۲

$199.00000

XBIB-R

XBIB-R

Digi

BOARD RS232 ZIGBEE MOD PRO

در انبار: ۲٬۱۶۶

$60.00000

XKB2-Z7T-WTZM

XKB2-Z7T-WTZM

Digi

XBEE S2D ZIGBEE MESH KIT

در انبار: ۱٬۵۱۵

$99.00000

XKP9-DM-0

XKP9-DM-0

Digi

KIT DEV XBEE-PRO 900HP DOMESTIC

در انبار: ۵۵۲

$199.00000

XK-Z11-M-WA

XK-Z11-M-WA

Digi

KIT DEV ZB RF MODULE AUSTRALIA

در انبار: ۳۶۸

$326.05000

XK-Z11-T-W

XK-Z11-T-W

Digi

KIT DIGI TANK SOL REST OF WORLD

در انبار: ۲۴۰

$499.00000

XL9K-001

XL9K-001

Digi

XLR PRO MODULE DEV KIT US/CA

در انبار: ۲۶۷

$449.00000

XK2-Z7SB0

XK2-Z7SB0

Digi

KIT DEV XBEE PRO SMD AMER/AUSTR

در انبار: ۲۶۶

$451.07000

XKB9-DMT-AHP

XKB9-DMT-AHP

Digi

XBEE-PRO 900HP DIGIMESH KIT (AUS

در انبار: ۱٬۵۱۵

$99.00000

XBIB-CU-TH

XBIB-CU-TH

Digi

DIGI DEVELOPMENT BOARD - XBEE3,

در انبار: ۲٬۰۰۰

$70.00000

XK3-Z8S-WZM

XK3-Z8S-WZM

Digi

XBEE3 MODULE DEV KIT

در انبار: ۱٬۵۱۵

$99.00000

XK3-C-N1-UT-E

XK3-C-N1-UT-E

Digi

XBEE3 LTE-M/NB-IOT NO SIM CARD

در انبار: ۷۳۸

$149.00000

XKB9-DMT-UHP

XKB9-DMT-UHP

Digi

XBEE-PRO 900HP DIGIMESH KIT (US/

در انبار: ۱٬۵۱۵

$99.00000

XK3-C-N1-T-EB

XK3-C-N1-T-EB

Digi

XBEE3 LTE-M/NB-IOT XBIB-C KIT

در انبار: ۷۹۱

$139.00000

CC-WMX28-LX

CC-WMX28-LX

Digi

CONNECTCARD I.MX28

در انبار: ۳۸۴

$312.50000

XBIB-C-GPS

XBIB-C-GPS

Digi

DIGI XBEE GPS DAUGHTER BOARD

در انبار: ۲٬۳۶۳

$55.00000

XBIB-U

XBIB-U

Digi

BOARD USB ZIGBEE MOD PRO

در انبار: ۲٬۱۶۶

$60.00000

XBIB-C-MMT

XBIB-C-MMT

Digi

DIGI DEVELOPMENT BOARD - XBEE3,

در انبار: ۲٬۰۰۰

$70.00000

Top