برنامه نویسان، شبیه سازها و دیباگرها

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
XBEE-MP-MCRO

XBEE-MP-MCRO

Digi

XBEE MULTI PROGRAMMER, MICRO

در انبار: ۲۶۰

$500.00000

20-101-1183

20-101-1183

Digi

USB PROG CABLE 1.27MM CONNECTORS

در انبار: ۳٬۰۷۶

$39.00000

XBEE-MP-SMT

XBEE-MP-SMT

Digi

XBEE MULTI PROGRAMMER, SMT

در انبار: ۲۶۰

$500.00000

XBEE-MP-TH

XBEE-MP-TH

Digi

XBEE MULTI PROGRAMMER, TH

در انبار: ۲۶۰

$500.00000

FS-985

FS-985

Digi

JTAG SUPERBOOSTER FOR 3V FLASH

در انبار: ۳٬۸۶۰

$0.00000

FS-984

FS-984

Digi

JTAG SUPERBOOSTER FOR 5V FLASH

در انبار: ۳٬۹۵۷

$0.00000

DG-ACC-JLNK

DG-ACC-JLNK

Digi

JTAG LINK USB DEBUGGER 14P ADAPT

در انبار: ۳٬۹۹۲

$0.00000

FS-940

FS-940

Digi

JTAG-BOOSTER FOR ADSP-21XXX 5V

در انبار: ۴٬۴۱۷

$0.00000

FS-935

FS-935

Digi

JTAG-BOOSTER FOR IDT64145 3.3V

در انبار: ۴٬۴۳۷

$0.00000

9500300-02

9500300-02

Digi

DEBUG TOOL NET+WORKS RAVEN JTAG

در انبار: ۴٬۴۵۴

$0.00000

FS-9005

FS-9005

Digi

JTAG-BOOSTER FOR ARM7TDMI 3.3V

در انبار: ۴٬۴۷۸

$0.00000

FS-9017

FS-9017

Digi

JTAG-BOOSTER FOR PPC405XXX 3.3V

در انبار: ۴٬۴۹۴

$0.00000

FS-9003

FS-9003

Digi

JTAG-BOOSTER FOR XSCALE 3.3V

در انبار: ۴٬۴۹۹

$0.00000

DG-ACC-JBST

DG-ACC-JBST

Digi

JTAG-BOOSTER FOR NETSILICON 3.3V

در انبار: ۴٬۵۰۷

$0.00000

FS-977

FS-977

Digi

JTAG-BOOSTER FOR 386EX 3.3V

در انبار: ۴٬۵۱۶

$0.00000

FS-953

FS-953

Digi

JTAG-BOOSTER FOR ADSP-21XXX 3.3V

در انبار: ۴٬۵۳۴

$0.00000

FS-931

FS-931

Digi

JTAG-BOOSTER FOR ELANSC520 3.3V

در انبار: ۴٬۵۴۳

$0.00000

FS-9029

FS-9029

Digi

JTAG-BOOSTER FOR ERTEC 3.3V

در انبار: ۴٬۵۹۱

$0.00000

FS-9062

FS-9062

Digi

JTAG_BOOSTER FOR ANALOG DEVICES

در انبار: ۴٬۶۱۴

$0.00000

76002055

76002055

Digi

DEBUGGER FREESCALE

در انبار: ۴٬۶۳۱

$0.00000

Top