تابلوهای ارزیابی - حسگرها

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
101-1288

101-1288

Digi

KIT APPLICATION SIMPLE SENSOR

در انبار: ۲٬۹۷۳

$0.00000

CC-ACC-MT9V111

CC-ACC-MT9V111

Digi

BOARD CAMERA MT9V111 SENSOR

در انبار: ۳٬۰۵۴

$0.00000

101-1062

101-1062

Digi

KIT APPLICATION LCD COLOR US

در انبار: ۳٬۰۶۱

$0.00000

101-1121

101-1121

Digi

KIT CAMERA INTERFACE APPLICATION

در انبار: ۳٬۲۶۳

$0.00000

101-1063

101-1063

Digi

KIT APPLICATION LCD COLOR INT'L

در انبار: ۳٬۴۷۹

$0.00000

Top