نرم افزار، خدمات

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
DIGI-RM-STD-1YR

DIGI-RM-STD-1YR

Digi

DIGI REMOTE MANAGER 1YR STANDARD

در انبار: ۳٬۷۹۳

$29.00000

DIGI-RM-PRM-3YR

DIGI-RM-PRM-3YR

Digi

DIGI REMOTE MANAGER 3YR PREMIER

در انبار: ۸۷۳

$126.00000

DIGI-RM-PRM-5YR

DIGI-RM-PRM-5YR

Digi

DIGI REMOTE MANAGER 5YR PREMIER

در انبار: ۵۲۳

$210.00000

DIGI-RM-PRM-1YR

DIGI-RM-PRM-1YR

Digi

DIGI REMOTE MANAGER 1YR PREMIER

در انبار: ۲٬۵۰۰

$48.00000

DRM-EDN-STE-3YR

DRM-EDN-STE-3YR

Digi

DIGI REMOTE MANAGER EDITION-3 YR

در انبار: ۸٬۶۳۷

$0.00000

DRM-EDN-DHM-1YR

DRM-EDN-DHM-1YR

Digi

DEVICE HEALTH MONITOR EDITION-1Y

در انبار: ۸٬۶۶۶

$0.00000

DRM-EDN-BAS-1YR

DRM-EDN-BAS-1YR

Digi

DIGI REMOTE MANAGER BASIC 1YR

در انبار: ۸٬۷۴۵

$0.00000

DRM-EDN-STE-5YR

DRM-EDN-STE-5YR

Digi

DIGI REMOTE MANAGER EDITION-5 YR

در انبار: ۸٬۸۴۸

$0.00000

DRM-EDN-STE-1YR

DRM-EDN-STE-1YR

Digi

DIGI REMOTE MANAGER EDITION-1 YR

در انبار: ۸٬۹۹۶

$0.00000

WR-SW-5T200

WR-SW-5T200

Digi

DIGI SOFTWARE UPGRADE - FRO

در انبار: ۷۹۱

$139.00000

DG-PSOS-CUST

DG-PSOS-CUST

Digi

ON-SITE/TROUBLESHOOTING PER DAY

در انبار: ۹۱

$1200.00000

DG-EXPE-24

DG-EXPE-24

Digi

EXPERT SUPPORT 24X7 END-USER

در انبار: ۱۸

$7500.00000

ASB-0000-AC01-001

ASB-0000-AC01-001

Digi

UPGRADES THE STANDARD E-MAIL AND

در انبار: ۲٬۸۵۷

$42.00000

116-0138

116-0138

Digi

CD DYNAMIC C 10.21 V4

در انبار: ۵۲۳

$210.00000

ASB-EXTW-TYPA-EW3

ASB-EXTW-TYPA-EW3

Digi

EXTENDS THE STANDARD 1-YEAR WARR

در انبار: ۲٬۰۰۰

$70.00000

DG-EXPE-12

DG-EXPE-12

Digi

EXPERT SUPPORT 12X5 END-USER

در انبار: ۳۲

$3750.00000

ASB-EXTW-TYPB-EW2

ASB-EXTW-TYPB-EW2

Digi

EXTENDS THE STANDARD 1-YEAR WARR

در انبار: ۲٬۶۰۰

$50.00000

ASB-EXTW-TYPA-EW2

ASB-EXTW-TYPA-EW2

Digi

EXTENDS THE STANDARD 1-YEAR WARR

در انبار: ۳٬۰۰۰

$40.00000

WR-SW-5T20

WR-SW-5T20

Digi

DIGI SOFTWARE UPGRADE - FRO

در انبار: ۸٬۴۶۱

$13.00000

DG-PSSS-RF

DG-PSSS-RF

Digi

SITE-SURVEY RF PER DAY

در انبار: ۷۳

$1500.00000

Top