تعبیه شده - میکروکنترلرها - برنامه خاص

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
NS9215B-0-I150

NS9215B-0-I150

Digi

IC ARM9 MICROPROCESSOR 265BGA

در انبار: ۴٬۳۸۲

$25.10009

NS9360B-0-C177

NS9360B-0-C177

Digi

IC ARM9 MICROPROCESSOR 272BGA

در انبار: ۳٬۰۶۹

$39.10020

NS9360B-0-C103

NS9360B-0-C103

Digi

IC ARM9 MICROPROCESSOR 272BGA

در انبار: ۴٬۶۲۱

$23.80000

NS9210B-0-I75

NS9210B-0-I75

Digi

IC ARM9 MICROPROCESSOR 177BGA

در انبار: ۵٬۶۱۲

$19.60006

NS7520B-1-C55

NS7520B-1-C55

Digi

IC ARM MICROPROCESSOR 177BGA

در انبار: ۴٬۳۸۲

$25.10000

NS9210B-0-I150

NS9210B-0-I150

Digi

IC ARM9 MICROPROCESSOR 177BGA

در انبار: ۵٬۱۸۸

$21.20013

NS7520B-1-I46

NS7520B-1-I46

Digi

IC ARM MICROPROCESSOR 177BGA

در انبار: ۵٬۰۹۲

$21.60003

NS9360B-0-I155

NS9360B-0-I155

Digi

IC ARM9 MICROPROCESSOR 272BGA

در انبار: ۳٬۹۹۹

$30.00005

NS7520B-1-I55

NS7520B-1-I55

Digi

IC ARM MICROPROCESSOR 177BGA

در انبار: ۳٬۹۲۸

$28.00009

NS7520B-1-C36

NS7520B-1-C36

Digi

IC ARM MICROPROCESSOR 177BGA

در انبار: ۶٬۰۱۰

$18.30000

NS9750B-A1-C200

NS9750B-A1-C200

Digi

IC ARM9 MICROPROCESSOR 388BGA

در انبار: ۲٬۵۷۴

$50.50008

NS9215B-0-I75

NS9215B-0-I75

Digi

IC ARM9 MICROPROCESSOR 265BGA

در انبار: ۴٬۷۸۲

$23.00009

NS9750B-A1-I162

NS9750B-A1-I162

Digi

IC ARM9 MICROPROCESSOR 388BGA

در انبار: ۲٬۹۹۲

$40.10000

NET+40-QIVRO-4

NET+40-QIVRO-4

Digi

IC MPU 32B 33MHZ LINUX 208QFP

در انبار: ۴٬۸۰۴

$0.00000

NET+50-QINP-3

NET+50-QINP-3

Digi

IC ARM7 MPU 32BIT 208QFP

در انبار: ۴٬۸۵۲

$0.00000

NS9750B-0-C200

NS9750B-0-C200

Digi

IC NET+ARM NS9750-0 352BGA

در انبار: ۴٬۹۰۷

$0.00000

NET+50-BINP

NET+50-BINP

Digi

IC ARM7 MPU 32BIT 208BGA

در انبار: ۴٬۹۲۷

$0.00000

NET+40-QINRO-4

NET+40-QINRO-4

Digi

IC MPU 32B 33MHZ LINUX 208QFP

در انبار: ۴٬۹۲۹

$0.00000

NET+40-QIPRO-4

NET+40-QIPRO-4

Digi

IC MPU 32B 33MHZ LINUX 208QFP

در انبار: ۴٬۹۵۸

$0.00000

NET+50-QIT-3

NET+50-QIT-3

Digi

IC ARM7 MPU 32BIT 208QFP

در انبار: ۴٬۹۶۲

$0.00000

Top