کابل های کواکسیال (rf)

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
DC-ANT-E-24DP

DC-ANT-E-24DP

Digi

CBL ASSY RP-SMA 11.811"

در انبار: ۷٬۳۳۳

$15.00000

JR2R3-CL1-1F

JR2R3-CL1-1F

Digi

CBL ASSY RP-SMA JACK-PLUG 12"

در انبار: ۳٬۸۷۰

$31.00000

JR2R3-CL1-4F

JR2R3-CL1-4F

Digi

CBL ASSY RP-SMA JACK-PLUG 4'

در انبار: ۳٬۵۲۹

$34.00000

JF1R6-CR3-6I

JF1R6-CR3-6I

Digi

CBL ASSY RP-SMA-UMCC RG178 6"

در انبار: ۱۱٬۰۰۰

$10.00000

JF1R6-CR3-4I

JF1R6-CR3-4I

Digi

CBL ASSY RP-SMA-UMCC RG178 4"

در انبار: ۲۶٬۶۶۶

$4.50000

JR2N1-CL1-4F

JR2N1-CL1-4F

Digi

CBL ASSY RPSMA-N TYPE PLUG 4'

در انبار: ۸٬۳۴۶

$0.00000

JR4N1-CL1-1F

JR4N1-CL1-1F

Digi

CBL ASSY RPSMA-N TYPE PLUG 12"

در انبار: ۹۳۸

$0.00000

JR2N1-CL1-6F

JR2N1-CL1-6F

Digi

CBL ASSY RPSMA-N TYPE PLUG 6'

در انبار: ۳٬۱۵۵

$0.00000

JT2N1-CL1-6F

JT2N1-CL1-6F

Digi

CBL ASSY RPTNC-N PLUG-PLUG 6'

در انبار: ۳٬۸۶۱

$0.00000

JM2R6-CR3-7I

JM2R6-CR3-7I

Digi

CBL ASSY RPSMA-MMCX RG178 7"

در انبار: ۵٬۰۶۹

$0.00000

JR2N1-CL1-10F

JR2N1-CL1-10F

Digi

CBL ASSY RPSMA-N TYPE PLUG 10'

در انبار: ۵٬۷۷۲

$0.00000

JT2N1-CL1-4F

JT2N1-CL1-4F

Digi

CBL ASSY RPTNC-N PLUG-PLUG 4'

در انبار: ۶٬۸۵۶

$0.00000

JR2R3-CL1-10F

JR2R3-CL1-10F

Digi

CBL ASSY RP-SMA JACK-PLUG 10'

در انبار: ۷٬۷۳۰

$0.00000

JR2N1-CL1-1F

JR2N1-CL1-1F

Digi

CBL ASSY RPSMA-N TYPE PLUG 12"

در انبار: ۲٬۷۲۵

$0.00000

JR2R3-CL1-6F

JR2R3-CL1-6F

Digi

CBL ASSY RP-SMA JACK-PLUG 6'

در انبار: ۴٬۵۵۸

$0.00000

JT2N1-CL1-20F

JT2N1-CL1-20F

Digi

CBL ASSY RPTNC-N PLUG-PLUG 20'

در انبار: ۶٬۲۱۶

$0.00000

JT2N1-CL1-1F

JT2N1-CL1-1F

Digi

CBL ASSY RPTNC-N PLUG-PLUG 12"

در انبار: ۷٬۱۲۱

$0.00000

JR4N1-CL1-20F

JR4N1-CL1-20F

Digi

CBL ASSY RPSMA-N TYPE PLUG 20'

در انبار: ۷٬۶۶۴

$0.00000

JR2R3-CL1-20F

JR2R3-CL1-20F

Digi

CBL ASSY RP-SMA JACK-PLUG 20'

در انبار: ۷٬۷۴۸

$0.00000

JT2N1-CL1-10F

JT2N1-CL1-10F

Digi

CBL ASSY RPTNC-N PLUG-PLUG 10'

در انبار: ۸٬۹۵۴

$0.00000

Top